Béres Klára

Béres Klára, „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázatot kezdetektől támogató Béres Alapítvány nevében a tavalyi díjátadó gálán hangsúlyozta, hogy a jelenlévő magyar orvosok olyan köztiszteletben álló gyógyítók, akiket a betegeik nagyon tisztelnek és becsülnek, nem csupán magas szakmai tudásukért, de azért is, mert felelősen, elkötelezetten, szeretettel viselik gondját a rájuk bízott embereknek.

„Éppen ezek azok a mindenkor fontos, alapvető emberi értékek, amelyek a Béres Gyógyszergyárat kezdetektől fogva összekötik ezzel a programmal. De a mai nap még ennél is több. Sokszor halljuk, hogy nincs elég orvos Magyarországon, hogy sokan elmentek, hogy több fizetésért, nagyobb lehetőségekért idegenben szolgálnak. Önök itt maradtak és itt szolgálják a betegeiket. Nem egyszerűen elvégzik a dolgukat, de betegeik és hazájuk iránt is elkötelezett gyógyítók. A gyógyítás nem pusztán a szakmaiságról szól, hanem arról is, hogy az orvos odaadja a lelkét, de még a hazaszeretetét is a reá bízottaknak. Jómagam és a Béres Alapítvány nevében köszönetet mondok önöknek elhivatott munkásságukért, fejet hajtok önök előtt, és a Jóisten áldását kérem arra, hogy gyógyító tevékenységüket egészségben, megbecsülésben, szeretetben tudják végezni betegeik és a társadalom javára.”
A Béres Alapítvány célkitűzései között elsősorban a betegségmegelőző és gyógyító munkák támogatása, beteg és idős emberek segítése, valamint tudományos, oktatási és értékteremtő, értékőrző kulturális programok támogatása szerepel. A Béres Gyógyszergyár pedig gyógyszereivel, egészségvédő termékeivel, az emberek egészségének védelmében, gyógyulásuk érdekében munkálkodik. Az emberi élet egyik legfontosabb kincsének az egészséget tartja. Vállalati hitvallásában ezt így fogalmazza meg: „A természettel harmóniában tégy az ember érdekében, gyógyíts anélkül, hogy ártanál…” A Béres e filozófia mentén fejleszti termékeit, s szolgálja az egészséget.
„Az, hogy a Béres Alapítvány a kezdetektől támogatója ennek az orvosokat elismerő programnak teljesen magától értetődő. A régi mondással egyetértve valljuk, hogyha egészségünk van, mindenünk lehet, de hiába van meg mindenünk, ha egészségünk nincs hozzá, a minden is semmi. Ezért az az ember, aki az egészség védelmére, a beteg ember gyógyítására teszi fel az életét, a legtöbbet adja a másik embernek. – osztja meg a cég hitvallását a portál olvasóival Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, a Béres Gyógyszergyár Zrt. kommunikációs igazgatója. – A tudással és kellő alázattal végzett gyógyítás szent tevékenység, s a gyógyító ilyeténképpen elismerést és közmegbecsülést érdemel. Az elhivatott gyógyítókat elismerni és segítségükre lenni alapvető „Béresi-kötelesség”. Ez a pályázat lehetőség arra, hogy kifejezzük az orvostársadalom tagjai iránti megbecsülésünket. Külön öröm számunkra az is, hogy a pályázat a határainkon túli magyar orvosi praxisokat is érinti.
Reméljük, hogy erkölcsi nagyrabecsülésünk mellett támogatásunkkal is segítségükre lehetünk a pályázat széleskörű megismertetésében és sikerében!”

Támogatóink és médiapartnereink

Béres

EGIS Med

BERLIN-CHEMIE

OMRON

77 Elektronika Kft

77 Elektronika Kft

Kor Kontroll Tarsaság

más rádió

más rádió

Felvidek.ma

Udvarhely