Beérkezett ajánlások

Itt olvashatja a beérkezett ajánlásokat, történeteket, ezekből választotta ki a zsűri a toplistásokat, a 10-10 szavazatra váró praxist.
Az ajánló beleegyezését a történet portálunkon történő közléséhez elfogadottnak tekintjük a pályázaton való részvétellel, az ajánlás, és a szükséges paraméterek elküldésével. Írásaik, orvosaik neve alapján ABC- rendben kerültek fel honlapunkra, és így is találhatják meg őket.

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt Zsűri!
,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" című pályázatra szeretném ajánlani Dr. Cuzic Melinda, Szovátán rendelő családorvost és Veress Hajnal asszisztensnőt.
Biztosan nem vagyok egyedül azzal, hogy szeretnék segítséget nyújtani szüleimnek akkor is, amikor éppen távol vagyok tőlük. Édesanyám révén megtapasztaltam a Szovátán dolgozó orvosok kiemelkedő segítőkészségét, szakértelmét, emberségét. Egy komplex helyzet esetében nagyon sok együttműködésre, hozzáértésre és megértésre van szükség, amelynek természetesen kulcsszereplője a helyi háziorvos.
Egy sürgős beutaló kapcsán amikor felkerestem a főorvosnőt, én elképzeltem egy szigorú doktornőt, akinek majd kétségbeesetten magyarázkodni kell, képbe kell helyezni, hogy tudja miről is van szó. Én nem ismertem ,,Cuzic Doktornőt", csak hallottam, hogy időpontot szoktak kérni hozzá, de a helyzet ezt most nem engedte meg. Izgultam, kétségbeesett voltam, mégis valahol örültem, hogy végre megismerem Édesanyám háziorvosát.
Meglepődtem amikor már az asszisztensnő úgy fogadott mintha ismerne és biztosított, hogy minden rendben lesz. Megérkezett a doktornő, aki egy szempillantás alatt felmérte a helyzetet és a teljes körű felvilágosítás mellett, igazi együttérzést tanúsított. Tőle kaptam azokban a napokban a legmélyebb lelki segítséget is, amitől úgy éreztem, hogy nem vagyunk egyedül. Mindent tudott a legutóbbi laboreredményekről részletesen, csak ámultam. A továbbiakban teljes természetességgel felajánlotta, hogy bármikor segítség kell: azonnal jönnek, akár haza is. Igazi családorvos. Édesanyám szerint talán ez a megnyugtató mondat elég volt ahhoz, hogy ne kerüljön erre sor. Támogatása és példamutató hozzáállása nagyon sokat segített, erőt adott. Szavai itt csengenek a szívünkben.
Isten áldását kérem, hogy hivatását még nagyon sokáig jó egészségben végezhesse.
Köszönöm a lehetőséget, hogy hálámat ezáltal kifejezhettem.

Tisztelettel,
Kelemen Ibolya

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt Zsűri!
Így is lehet dolgozni!
Dr. Cuzic Melinda családorvos főorvos a lányom. Nem anyaként, hanem páciensként állítom, hogy nem vagyok részrehajló. Tiszta lelkiismerettel bizonyíthatom, hogy elhivatott, udvarias, felelősségtudó, lelkiismeretes, segítőkész ember.
Nehéz praxist vett át ezelőtt 10 évvel, 2008. február elsején, hiszen előde egy remek, köztiszteletnek örvendő, elismert ,,szakember".
Sokan aggódtak azon, hogy egy idegen - hiszen nagyenyedi születésű -, kezdő, tapasztalatlan, alig 30 éves hölgy, hogyan fogja teljesíteni a rá háruló feladatokat. Fel kellett vennie a versenyt a már Szovátán dolgozó, tapasztaltabb, ismert orvosokkal.
Bizonyítania kellett, és véleményem szerint ez sikerült is. A páciensek legnagyobb része lassacskán rájött, hogy tudása, amit a Marosvásárhely-i Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen szerzett, alapos, pontos. Istenbe vetett hite mindeddig megsegítette, hogy segítsen a hozzáfordulókon, enyhítse fájdalmukat, és amennyiben lehet, gyógyulással fejeződjék be a kezelés.
Emberségből is kitűnő minősítést érdemel. Azon betegek is, akik nem jöhetnek a rendelőbe -és nincsenek kevesen - hazahívják, megkapják a kellő kezelést, figyelmességet.
Minden olyan beteget, akinek szenvedését nem sikerül gyorsan orvosolnia, laboratóriumi vizsgálatra küldi, és ha úgy érzi, hogy hatáskörét meghaladja a diagnózis pontos megállapítása és a kezelés, szakorvoshoz irányítja.

Szeretném, ha pályázati szinten is, - ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében"-  elismerés koronázná tevékenységét.

Mulea Melinda, ny. tanítónő
Szováta, 2018. IV. 8.

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Kedves Zsűri!
A háziorvosunkat, Cuzic Melindát szeretnénk benevezni „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázatra!Más megyéből költöztünk Szovátára,tehát van összehasonlítási alapunk arra,hogy megtegyük ezt a benevezést!
Cuzic doktornő pontos,alapos,ez az,amit tömören tudok mondani!Már akkor,amikor bejelentkeztünk, meglepett,hogy időpontot kaptunk,amit pontosan be is tartott!Másik jó benyomásunk az volt,hogy kikérdezett,alaposan,megvizsgált!Azóta is minden alkalommal,amikor havonta a gyógyszerek kiírására megyünk,rutinszerűen vérnyomást mérnek,meghallgatják a szívműködést, a tüdő működését!Ha valami rendkívüli betegség felüti a fejét fogad azonnal,megvizsgál,gyógyszert ír fel! Minden találkozáskor az az érzésünk,hogy a doktornő számára mi vagyunk a legfontosabbak,és ez növeli orvosunk iránt a bizalmat!
Itt szeretnénk,megemlíteni Veres Hajnal főnővért is, Cuzic doktornő"jobb kezét",aki pontos,kedves,teljes szívvel dolgozik a betegekért!
Most egy nagyon hosszú nehéz időszakon vagyunk túl. A rendszeres laborvizsgálatok kiértékelésekor az doktornő látta,hogy a férjemnél a vese-funkció(kreatinin) magas,további kivizsgálásra küldte. A végeredmény a mellékpajzsmirigy túltengése volt,amit műtéttel helyre hoztak!Ha a doktornő nem lett volna figyelmes,talán soha nem derül ki,mi az oka a vesekövek képződésének!Ezért köszönet,hála a részünkről!
Manapság sokan bírálják az egészségügyet,de úgy Szovátán,mint Marosvásárhelyen kitűnő,emberséges orvosokkal,nővérekkel találkoztunk!
Nagyon örülnénk,ha a mi háziorvosunk lelkiismeretességét,tudását is elismernék!

Tisztelettel: Orbán Mária és Imre

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt Bíráló Bizottság!
Dr. Cuzic Melinda családorvos főorvos az egyik legkülönlegesebb ember, akit esélyem volt megismerni, és örömöm telik abban, hogy találkozhattam vele. Ő nemcsak az én családorvosom, hanem az Alapítványunkban élő összes HIV/AIDS-es  fiatal (HIV-pozitív személyeké) is. Önkéntesként kezdte munkáját az alapítványunkban, amikor még csak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem diákja volt, és mindvégig ragaszkodott/ragaszkodik a Rhéma Alapítvány minden gyermekéhez és fiataljához, kapcsolatot teremtve és fenntartva velük.
Cuzic Melinda doktornő jelen volt/van a szervezetünk minden fontos pillanatában: kezelte/kezeli a hátrányos helyzetű fiatalok testi-lelki gondjait/problémáit; mellettük volt/van az öröm pillanataiban- a születésnapok ünneplésekor, az iskola befejezése alkalmával, a házasságkötésükkor, az egészséges utódok születésének esetében-, de részt vállalt/vállal a szenvedésük és a földi zarándoklásuk befejezése alkalmával is, mert korai eltávozásukat a HIV/AIDS kór idézi elő.
 A sors úgy hozta, hogy Cuzic doktornő sok ismerősöm háziorvosa, és biztosíthatom Önöket, hogy páciensei túlnyomó része szereti és tiszteli őt. Orvosi minőségét megelőzi az ,,Ember" minősítés. Tiszteli pácienseit kortól függetlenül; az idős embereket vagy krónikus betegeket otthon látogatja, vagy ha kórházban, esetleg az idősek otthonában,  keresi fel. Nagyszerű szakember, kiemelkedően diagnosztizál, de mindenekelőtt őszinte, becsületes, tisztességes, empatikus Ember, példa a szerénységre és a jó értelemben vett alázatosságra.
 Gyönyörű családot alapított; két lányuk van, akik közül az egyiket örökbe fogadták, és otthonukban a harmónia, a béke és az öröm uralkodik. Amikor őt látom, mindig arra gondolok, hogy még nincs minden elveszve ebben az országban. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a páciensei közé tartozom. Nagyon örülnék, ha kitartó, lelkiismeretes munkájáért  ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" elismeréssel kitüntetnék.

Tisztelettel: Ungur Ibolya, a Marosvásárhelyi ,,Rhéma Alapítvány" igazgatója

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt Zsűri!
Tíz éve múlt, hogy a Szovátai Hírmondó szerkesztőjeként a lapban búcsúztattam azt a négy évtizednyi munka után nyugállományba vonuló orvost, aki méltán bírta mindannyiunk megbecsülését. Cikkem utolsó sorait idézem:
,,Február elsejétől Soós doktor nyugdíjba vonult. Rendelőjét átadta és rábízta a magánpraxisában lévő mintegy 2100 betegét egy Marosvásárhelyről jött fiatal családorvosra, dr. Cuzic Melindára, aki felvállalta a praxis továbbvitelét. Szováta önkormányzata a város lakói nevében tisztelettel köszöni meg négyévtizedes áldásos munkáját e településen, és derűs nyugdíjas-kort kíván neki!
Mi, akik éveken, évtizedeken át szenvedésünkben bizalommal hozzáfordultunk, hitetlenkedve és magunkat sajnálva fogadjuk a hírt, mert az örökös változásokkal terhelt életünkben eddig Ő volt a kevés bizonyosságok egyike. Rá mindig lehetett számítani. Most nyugtalanul gondolunk arra, mi lesz velünk?"
A hála szavai voltak és az ismeretlen jövő bizonytalanságán érzett nyugtalanságé.
Ma már tudjuk, hogy mi lett velünk. Egy évtized múltán bátran mondom, hogy majdan dr. Cuzic Melinda családorvos nyugállományba vonulása alkalmával a búcsúzáskor hasonló érzésekkel telten hasonló gondolatokat fogalmazunk meg. Ebben nincs kétségem. Mert az lett velünk, hogy ismét jó kezekbe kerültünk.
Dr. Cuzic Melinda szakmai és emberi kvalitásai kétségbevonhatatlanok. A gyógyításban elért eredmények mutatják, hogy alaposan megtanulta a szakmát. Külön érdeme, hogy egy-egy kóreset kapcsán képes nagyon gyorsan feltérképezni az előzményeket, megérteni az összefüggéseket.
Szerencsésnek érzem magam, hogy megismerhettem. Ahányszor csak szükséges, mindannyiszor bizalommal fordulok hozzá, mert tudom, hogy számíthatok rá. Könnyű vele a közös hangot megtalálni. Közvetlensége oldja a betegben mindig fölösen lévő feszültséget, felkészültsége bizalommal tölt el. Érzem, hogy a rendelőjében nem félvállról vesznek. Alapos a vizsgálat, és törődnek velem. Azért a többes szám, mert asszisztensében, Veress Hajnalban megtalálta erre a munkára a megfelelő segítőjét. Jó párost alkotnak.
Értékelem, hogy nem csupán a kellemetlen tünetek enyhítésére törekszik, de mindannyiszor a kiváltó okokat keresi, és jó érzékkel találja meg. Rendszeresen rákérdez az előzményekre, korábbi betegségekre, minden zavaró tényezőre. Tapasztaltam, hogy egy időben ható vagy egymásba kapcsolódó betegségek bonyolult összefüggésrendszerében jól kiismeri magát.
Az egészre figyel. A folyton hiányossá levő egészségre. A csorbuló egységre. Azt próbálja helyre állítani, ha valami megbontja. Úgy kezel betegségeket, hárít el kellemetlen tüneteket, szüntet meg testi panaszokat, hogy közben félelmeket hárít el, megnyugtat, a lelket is gyógyítja.
Tisztelem és becsülöm mindezért.
Csak így tovább, doktornő!
„Az évpraxisa a Kárpát-medencében„ pályázat egy jó lehetőség számomra, hogy ezt nyilvánosan elmondjam. Boldog lennék, ha ezt még sokan hasonlóképpen tennék!
Molnos Ferenc

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt Zsűri,
Nem vagyok a nagy és magasztos szavak embere,a fogalmazás sem az erősségem, de most mint barátnő ,aki szinte már testvérnek mondható, és páciensként is  írnék egy pár gondolatot a kedvenc családorvosnőmről.
Mikor a régi családorvosunk, Dr. Soós Béla bemutatott az új , fiatal doktornőnek, hogy Ő fogja helyettesíteni ezentúl, nagyon gondolkoztam,  vajon a tapasztalt családorvosunk munkáját hogyan fogja ez a fiatal hölgy továbbvinni...De nem kellett sokat tűnődnöm, hiszen akkor a pár éves kisfiam megbetegedett és szinte az első alkalommal amikor házhoz jött és megvizsgálta,  biztos voltam abban, ,hogy nagyon jó doktornénink lesz.
Ezt az esetet millió alkalom követte ,hiszen a sors úgy hozta ,hogy szüleimet , nagyszüleimet mind az Ő segítségével tudtam rendezni , ápolni és elengedni őket egy talán jobb világba. Ahogy segítette betegeimet,családtagjaimat, ápolta őket közösen asszisztensnőjével Veress Hajnallal együtt, az nagyon sokszor emberfeletti dolog volt. Az igazság az, hogy én nem tudom szavakba önteni azt, amit kaptam és kapok tőle az élet minden terén. Azt az áldozatot,  amit hoz a családja mellett  az én családomért,, ha kell éjszaka , ha kell vasárnap, ünnepnapokon is,  azt nem lehet megköszönni. És tudom, hogy amit nyújt nekem azt másnak is adja. Ö egyben, orvos, pszichológus, barát és minden a betegei számára.
 Nagyon büszkék vagyunk Rá, és szeretjük. Szerintem nem tudunk különálló, megrázó eseteket írni, hiszen számára minden eset olyan, mintha legalább a saját családját ápolná, gyógyítaná. Több mint 2000 betege van és tudom , hogy azok nap mint nap Isten áldását kérik munkájára, egészségére, kitartására és még sorolhatnám.
Reméljük , ha nem is sikerül megnyerni számára ezt a kitüntetést, sokan megismerik általunk és történeteink által.
A nevem Katona( Gálfalvi ) Gyöngyvér és köztisztviselőként dolgozom a szovátai polgármesteri hivatalnál.

Köszönöm Melinda!

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt Zsűri!
Mindig szkeptikusan fogadunk egy új személyt egy kis közösségbe, akire majd rá kell bízzuk magunkat, akiben meg kell bíznunk, ebben az esetben a kisvárosba , Szovátára, ahol mindenkit ismerünk, de különösképpen az elöljárókat, pedagógusokat, orvosokat. Így történt ez dr. Cuzik Melinda családorvos esetében is,  hiszen egy neves,  rangos előd dr. Sóos Béla után talán még nehezebb  bizonyítani .
A nagy praxis tehát még több energiát követelt a fiatal háziorvostól, akit mintha angyalok segítettek volna, fáradhatatlanul végezte naphossznyi munkáját türelemmel, odafigyeléssel , megértéssel , segítőkészséggel.
Egész családom idős édesanyám, férjem , én , meg a történetesen pont Enyedről hazaköltözött nővérem és  a férje is hozzá került páciensként.
Óvodapedagógus lévén az évenkénti influenza, de gyakori allergia bántalmakkal tapasztaltam meg szaktudását , emberi hozzáállását a betegekhez. Egy év után is emlékezett arra , hogy milyen gyógyszerrel kezelt engem és még az időszakra is, amikor utoljára a rendelőben jártam. Fantasztikus érzés volt látni, hogy a kezelőből a vizsgálóba, majd a váróterembe lépve mindenkit nevén szólítva hogylétünk  felől érdeklődik és egy mosollyal türelemre kér, hiszen egyszerre mégiscsak egy beteget lehet ellátni.
A doktornő-  otthon magunk közt a mi Melindánk lett-  aki a 92 éves édesanyánkhoz hívás nélkül is belépett látogatni, mert épp a szomszédban járt, vagy telefonon érdeklődött hogyléte felől. Áldotta is anyánk minden léptét,  és áldja onnan fentről is.
Az Intermezzo Kamarakórus karnagyaként ott láthattam koncertjeinken lányaival együtt és karitatív beállítottsága még ilyen helyeken is megnyilvánult, hiszen a karácsonyi koncertünkön árva gyerekek kézműves ajándékait árulta, hogy e-képpen is segíthesse őket.
Isten áldását kérjük munkájára, tartsa meg üdeségét, teherbírását nagyon sokáig, mert nagy szükségünk van itt rá.
Fülöp Judit

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt Bíráló Bizottság!
,,Az év praxisa a Kárpát- medencében" pályázatra írom le igaz és őszinte véleményemet, családorvosom munkájával kapcsolatos megállapításaimat, dr. Cuzic Melinda főorvosról.
Nem véletlenül közlöm a saját -és nemcsak a saját- meggyőződésem szerinti való igazat a kedves, előzékeny főorvosom mindennapi tevékenységét, munkáját illetően, amelyet hivatás szerint végez a betegek gyógyításáért.
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, és a szakosodási periódus befejezése után Szovátára került családorvosként, a gondviselésnek köszönhetően.
Szovátán élek 1948 óta; az életem folyamán sok jó orvosom volt, de valahogyan, akiről írom e sorokat, kivétel, s mindezt azért teszem, mert nagyon lelkiismeretes munkát végez.
Felkészültségét nem vagyok hivatott értékelni, de mint embert-orvost, igen. Páciensei zöme meg van elégedve a betegeihez való hozzáállásával, mert tisztelve, szeretve, megbecsülve érzik magukat. Barátságos, kedves, közvetlen mindenkihez. A nagybetűs Életre felkészültnek tartom, és örömmel tapasztalom a Veress Hajnal asszisztensnővel való sikeres együttműködését.
Az orvosnő megjelenése, pedantériája, beszéde, kedvessége, mosolya, türelmessége, a beteg megvizsgálása, meghallgatása, megnyugvást, már-már gyógyulást sugall, amelyek együttvéve igen nagy hatással vannak a pácienseire. Őszintén, nyíltan tájékoztatja a hozzáfordulókat a betegségükről, azoknak orvoslásáról, és kezeléséről. Ismerve családi-szociális helyzetüket is, könnyebben megtalálja a módot az emberek lelkéhez való közeledéshez is.
Ha betege nem tud a rendelőben  megjelenni és kéri a kiszállást, készségesen elmegy hozzá, csak ne szenvedjen az ezt igénylő. Szava álló, igazi orvos egyéniség. Ügyeletes orvosként is példamutató munkát végez. Igazi transzilvániai orvosnak sorolom, mert anyanyelvi szinten magyar, apanyelvi szinten román, és biztosan még más nyelven is kommunikál, így minden betegéhez a neki legmegfelelőbben szól-beszél, szívvel-lélekkel gyógyítva. Istenben vetett hitben él és dolgozik, bizonyítva a családi nevelés hatását.
E drága és szeretett orvosomról még csak annyit: nemzetiségtől és korosztálytól függetlenül gondolkodik-cselekszik, és teszi amit leghelyesebbnek tart a gyógyítás-gyógyulás érdekében.
Magam részéről kívánok további sikeres, odaadó munkabírást, nagyon jó egészséget, és minden elképzelhető jót családja kőrében és örömére, nagy-nagy szeretettel.
Hálám jeléül megajándékozom egy írással, amit rég másoltam egy folyóiratból, és melyről úgy érzem, hogy minden orvosnak tudomást kell szereznie .

,,Keresztény orvosok imája
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Fiad, Megváltónk által új életet és reményt nyertünk! Szentlelked vezessen ma munkánkban! Segíts, hogy orvosi hivatásunkat szeretetben, bölcsességben és tisztességben teljesítsük!
Adj nekünk tudást és szorgalmat a betegségek megelőzéséhez, felismeréséhez és kezeléséhez! Te segíts vigasztalást nyújtani félelemben és szomorúságban! Tégy szabaddá önző törekvéseinktől! Legyünk őszinték mindabban, amit mondunk és teszünk! Ha elfáradunk, segíts a helytállásban!
Őrizd meg bennünk a megváltásba vetett hitünket s bizalmunkat, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk, végleg legyőzte a halált.
Ámen."

Derzsi Ferenc, 91. életévében járó nyugdíjas pedagógus, aki még a doktornő páciense

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt Zsűri!
Jenikovszky Ingeborg vagyok Erdélyből, Szovátáról. Dr. Cuzic Melinda Elisabeta családorvos pácienseznek körébe tartozom, amióta Szovátán dolgozik. Valahányszor segítséget kértem tőle megromlott egészségi állapotom miatt, mindig kedvesen fogadott a rendelőjében. Ha nem voltam előzetesen bejelentkezve vizsgálatra és a váróteremben várakoztam, kijött és megkérdezte, hogy miben segíthet.
Mindig türelmesen meghallgatott és az elpanaszolt tünetek alapján hamar felismerte a betegségemet, soha nem tévedett ennek megállapításában. Megtörtént, hogy munkaidőn kívül kértem a segítségét és akkor sem utasított vissza. Hosszabb betegség esetén mindig figyelemmel követte a betegség lefolyását a gyógyulásig. A gyógyulás reményében mindig bizalommal kértem segítséget tőle. Tevékenységében Veress Hajnal asszisztensnő segíti. Kellő szaktudással, pontosan, lelkiismeretesen dolgoznak együtt. Igyekeznek bátorítani, megnyugtatni a betegeket. Köszönet érte!
Dr.Cuzic Melinda Elisabeta megérdemli, hogy megkapja "Az év praxisa a Kárpát-medencében" elismerést!

Jenikovszky Ingeborg
Szováta
2018.04.29

tovább...

Dr. Cuzic Melinda / Szováta - Erdély

Tisztelt zsűri!
Dr. Cuzic Melinda Elisabeta sok ember -beteg -családorvosa Szovátán, az enyém is.
Minden további találgatás elkerüléséért: kiváló orvos, mosolygó, bájos asszony, betegeivel szót értő, okos meghallgató példás fehér-köpenyes dolgozó. Asszisztensnőjével, Veress Hajnallal együtt családias hangulatot teremtenek vizsgálatok, betegfogadások során, a hozzájuk való belépés és tőlük való kilépés között eltelt percek, tízpercek vagy még több idő alatt nem tapasztal az ott levő páciens semmi ingerültséget, semmi lekezelő gesztust, vagy felületességet.
Az időrendi beosztásnak megfelelően hívják be a beteget, s ha mégis előáll időcsúszás, azért sietve kérik az elnézést. Kéthavonta kell megjelenjek a rendelőben, ilyenkor a doktornő megvizsgál, meghallgat, vérnyomás, pulzus ellenőrzés és kikérdezés után sor kerül a gyógyszerek megírására.
Ha beutaló kell laborba, szakrendelésre, kedves rutinnal adják át, kapom kézbe. Ez egy nyugdíjas- nak külön jól esik.A fentieket rendelőajtón belül tapasztalom, s mondhatom, a várószobában levő betegtársaim elejtett megjegyzéseiből is ugyanez derül ki.
S a váróterem! Gyerekjátékokkal ellátott, bekapcsolt Tv készülékkel rendelkező helyiség, sok kényelmes székkel és télen megfelelő hőmérséklettel. Barátságos, megnyugvást okozó terem.
Civil, önkéntes munkám során is dolgozhattam  a Doktornővel. A szovátai Bernády Közművelődési Egylet elnökeként, az Ő közvetítésével nyílt lehetőségem megismerni a Maros-Szentgyörgyi Rhemia Alapítványt és az általa gondozott, HIV vírussal fertőzött árva gyerekek életét, körülményeit. Az Doktornő felkérésére, megkeresésére nyílt számomra személyes és egyesületi szervezeti lehetőség közvetlenül és hathatósan tenni a többszörösen is hátrányos helyzetben levő gyerekekért.
A magam és a szovátai Bernády Közművelődési Egylet nevében sok erőt, egészséget és a megismert fáradhatatlanságú magatartást kívánom még  sok sok éven át Dr. Cuzic Melinda Elisabeta orvosnőnek és asszisztensnőjének!

Mester Zoltán, Bernády Közművelődési Egylet vezetője, nyugalmazott laboráns

tovább...
 

Támogatóink és médiapartnereink

Béres

EGIS Med

BERLIN-CHEMIE

OMRON

77 Elektronika Kft

www.vecsecity.hu

Weborvos szerkesztősége

Kor Kontroll Tarsaság

más rádió

Felvidek.ma

Felvidek.ma

CSiki hírlap

Krónika online

Udvahelyi Híradó

Erdélyi Napló

Vásárhelyi Hírlap

Krónika

Gyergyói Hírlap

Székelyhon.ro

Kiszo.net

Kiszo.net