Beérkezett ajánlások

Itt olvashatja a beérkezett ajánlásokat, történeteket, ezekből választotta ki a zsűri a toplistásokat, a 10-10 szavazatra váró praxist.
A történetet beküldő személy hozzájárulását elfogadottnak tekintjük a pályázaton történő részvétellel. Írásaik, orvosaik neve alapján ABC- rendben kerültek fel honlapunkra, és így is találhatják meg őket.

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Zsűri!
A Mindszenti Nyugdíjas Klub számára több alkalommal tartott már előadást dr. Ávéd János, de szinte mindegyikünknek  van személyes tapasztalata emberséges, és nagy szakmai tudással bíró tevékenységéről - akár háziorvosként, akár ügyeletben találkoztak vele. Már szintén Mindszenten praktizáló édesapja is jó kapcsolatban állt az egész klubbal, szerintük az ő jóságát örökölte dr. Ávéd János. De meséljenek a klubtagok!
Klímó Lászlóné klubvezetőnek bár nem háziorvosa, de volt alkalom, hogy egy népes kukoricatörés után szalmonellafertőzést kapott az egész csapat. Az első betegek ügyeletben történő megjelenése után a doktor úr, miután kikérdezte, ki volt még ott, a fertőzés gyanúja miatt végigjárta és megvizsgálta az összes kukoricatörőt. A diagnózis után sem hagyta őket magukra: kétóránként érdeklődött állapotukról. Ez a történet nagyon jól példázza, mennyire lelkiismeretesen végzi munkáját, hiszen a vizsgálatot, a diagnózist és a gyógymód elrendelését vagy esetleges továbbutalást követően számára még nem ér véget a gyógyítás folyamata.
A klubvezető asszony fiatalabb korában többször olyan asztmás rohamot kapott, hogy a fulladást csak injekcióval lehetett feloldani. Ha éjfélkor kapta el a fulladás, dr. Ávéd János éjfélkor sietett segíteni.
Szeri Józsefné elmesélte, hogy amikor náluk nagy baj volt, a doktor ú éppen  lakodalomba készült a családjával, ám őket útnak indította, ő maga meg a beteghez sietett, és később, még a lakodalomból is telefonált a kórházba, hogy érdeklődjön. A családnak sosem volt más a háziorvosa.
Tóth Pálnénak is volt sajnos betegsége folytán alkalma dr. Ávéd János gyógyító munkájáról tapasztalatot gyűjteni. Lelkiismeretességét dicséri, és kiemeli azt, hogy nincs olyan probléma, amit ne lehetne a doktor úrral megbeszélni.
Papp Ferencének szabadságon volt a háziorvosa, amikor ő beteg lett. Övsömör támadta meg, és dr. Ávéd János magánrendelésén kapott segítséget több alkalommal a betegség alatt. Ellenszolgáltatásként a doktor úr soha semmit nem fogadott el, jósága nem engedte: ,,Legyen jó kislány, tegye el a pénzt! Jó egészséget, gyógyuljon hamar!" A mai napig hálával gondol és tisztelettel emiatt a doktorra. Így lett a betegségből mondhatni szép emlék.
Fekete Emil így foglalta össze gondolatait:
Dr. Ávéd János László címzetes főorvos urat ajánlom a kitüntető címre, hiszen gondosságát és odafigyelését magam is megtapasztaltam az elmúlt években. Betegségem és annak szövődményei miatt több egészségügyi szakemberrel találkoztam, és elismerve kollégájukat azt mondták: magának nagyon gondos háziorvosa van.
A megelőzés fontosságát, a szűréseken való részvételt kifejezetten szorgalmazza. Előfordul, hogy csak azért meglátogat, hogy megérdeklődje, hogyan érzem magam, de volt, hogy még külföldre is utánam telefonált például azért, hogy mennyi a vérnyomásom.
Dr. Ávéd János szelíd, megnyugtató személyisége is segíti a munkáját. Kenderesi Istvánné világéletében félt a fogorvosoktól, foghúzástól. Ám a doktor úrhoz mégis ilyen bajjal került annak praktizálása kezdetén. Nagyon félt, de meglátta a doktor úr szép és jóságos szemét, és azonnal megnyugodott. Ezt azóta is emlegeti.
Magony Mihálynét saját kutyája támadta meg, és a doktor úr még a kiszabadításában is segítségére volt, amikor a házhoz érkezett. Riasztotta a rendőröket, az állatorvost, elvitte őt az SZTK-ba, az összeszaggatott ruhájából még a kiharapott bőrdarabot is megkereste, és szakszerűen előkészítette jég között, hátha vissza lehet varrni. Minden elképzelhetőt megtett a gyógyulásáért, és folyamatosan telefonált a klinikára, hogy érdeklődjön az állapotáról.
Németh Jánosnak több éve háziorvosa, és teljes biztonságban érzi magát az ő gondoskodása mellett. Bízik benne és nagyon jó tapasztalatai, vannak. ICD beültetésen van túl, és a doktor úr folyamatosa figyelemmel kíséri az állapotát. Laboreredményeiben, ha valami problémát észlel vagy más intő jelet tapasztal, már intézkedik is a további ellenőrzésről.

A Mindszenti Nyugdíjas Klub tagjai egytől egyig jó szívvel ajánlják Dr. Ávéd Jánost az elismerésre!

tovább...

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Bizottság!
A család minden tagjának háziorvosa. Dr. Ávéd János körzeti orvos édesapja Dr. Ávéd László doktor bácsi, aki fiatalon Székelyföldről került Mindszentre. János már gyerekkorától kezdve az édesapja rendelőjében szívta magába az orvoslás tudományát. Mindenkit ismert, így evidens volt, hogy az egyetem elvégzése után a körzetben maradt.
Mint beteg sokáig nem találkoztam doktor úrral, csak gyermekeim és unokáim balesetei alkalmával találkoztunk. Fiaim igazi rosszcsont, eleven gyerekek voltak: a csonttörésektől a kutyaharapásig minden előfordult. A gyors segítséget, szakszerű ellátást minden esetben doktor úrtól kapták.
Nálam a bajok nyugdíjba jövetelem hatodik napjától kezdődtek. Éjszaka ,éjfél körül arra ébredtem, hogy nem kapok levegőt, fulladok és az erőm teljesen elhagyott. Alig tudtam a telefonig elvánszorogni, hogy telefonálni tudjak. Mivel az orvosi ügyelet számát nem tudtam, Ávéd orvost hívtam, aki rövid időn belül megérkezett, megvizsgált, de közben már hívta is a mentőket, mert súlyos szívelégtelenséget diagnosztizált nálam. Két hónap kórházi kezelést követően jöhettem haza. Doktor úr ez idő alatt többször telefonált a kórházba, beszélt a kezelőorvosommal és velem is.
Miután hazajöttem rendszeresen látogatott és ellátott hasznos tanácsokkal.
Ám az állapotom egyszer csak ismét elkezdett romlani. Rosszulléteim voltak, és ismét egyik éjszaka halálfélelemre ébredtem, hívtam háziorvosom. Doktor úr a tüneteket látva vércukormérést is végzett nálam és az eredmény 30-as cukorszint. Azonnal kórházba küldött, a betegség diabétesz, az eset óta napi háromszori inzulinon élek a szívbetegségem mellett.
Hálás vagyok Főorvos úrnak, hogy ilyen súlyos előzmények ellenére, utasításait betartva - lassabb életvitel, a diétát szigorúan betartani - a napjaim biztonságban élhetem, mert tudom és érzem, hogy jó kezekben vagyok.
Dr. Ávéd János László címzetes főorvos nagy tudású, lelkiismeretes, jó diagnoszta. Sokat vállal, így félő, hogy az ő egészsége is megsínyli. Doktor Úr! Vigyázz magadra, hogy még sokáig gyógyíts bennünket. Jó egészséget!
Őszinte szívvel és nagy tisztelettel ajánlom a Tisztelt Zsűri jóindulatú figyelmébe doktor urat, az elismerés, ha megkapja, méltó helyre kerül!

Pap Sándorné és családja

tovább...

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Bizottság!
Háziorvosunk, Dr. Ávéd János közel 30 éve rendel körzetünkben. Rendkívüli szaktudásával, lelkiismeretes, türelmes emberi hozzáállásával sokat segít gyógyulásunkban.
Súlyos, szinte életmentő műtéteken vagyok túl, de doktor úr gondos ápolásának, gyógyításának köszönhetően az életemet biztonságban érzem. Rendszeresen látogat, megnyugtató, halk, intelligens beszédével a lelkem is ápolja.
Ő egy csodálatos ember, aki még akkor sem küld el senkit, ha a rendelési idő lejárt, pedig mindig sok a beteg. Az egészséges élet megtartásáért, a betegségek megelőzéséért felvilágosító előadásokat tart és szervez. Aktívan rész vesz városunk civil szervezeteinek munkájában. Szakmai tudását bizonyítja az is, hogy a jövő orvosainak az egyetemen is tart előadásokat.
Fáradhatatlanul végzett munkája mellett még arra is van energiája (ami külön példaértékű), hogy városunkban élt, illetve jelenleg is dolgozó orvosaink, és gyógyszerészeinknek méltó emléket állítson munkájukról megjelent könyvében.
Gondozza az édesapja által örökölt gyökereket. Rendszeresen ellátogat apja szülőfalujába, Gyergyóalfaluba. Tartja a kapcsolatot a ,,régiekkel" és az azóta születettekkel, őrzi a székely népszokásokat, hagyományokat, népviseletet, és nem utolsó sorban a magyarságot.
Isten adja, hogy még sokáig segítségünkre legyen, tovább folytatva áldozatos gyógyító tevékenységét.

Herczeg Imre és felesége

tovább...

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Bizottság!
Egyszer volt, hol nem volt, - szerencsére nem csak a mesében - volt egyszer egy kedves nagy bajszú doktor bácsi, aki Erdélyből érkezett hozzánk, Mindszentre gyógyítani. Pici lányként hozzám is eljött néha, hogy szeretetével és persze szakmai tudásával elűzzön bármilyen baktériumot vagy éppen fájdalmat. Minden bizonnyal neki köszönhetem, hogy kicsi koromtól kezdve egyetlen határozott válaszom volt a ,,mi szeretnél lenni?" kérdésre: orvos! Aztán jó sorsomnak köszönhetően az a megtiszteltetés ért, hogy amikor doktor bácsi nyugdíjba vonult, és átadta a körzetét a fiának, én is ott lehettem a búcsúztató-köszöntő ünnepségen, hogy magam is meghatódottan, minden tiszteletemet belesűrítve köszönthessem Ávéd Laci bácsit és fiát, dr. Ávéd Jánost, Várnai Zseni ,,Nem volt hiába semmi sem..." című versével...
És János doktor bácsi ott folytatta, ahol abbahagyta az édesapja! Elhivatottan, szeretettel fordult a betegek felé, bármikor lehetett keresni Őt a bajainkkal. Azt, hogy ez mennyi munkát is jelentett valójában, néhány évvel később, akkor értettem meg, amikor egy pont híján lemaradtam az orvosegyetemi felvételről, és éppen üresedés lévén, orvosírnoknak szegődtem mellé. A rengeteg, sokszor éjszakába nyúló gyógyító tevékenysége mellett mindig szánt időt arra, hogy tanácsokat adjon az újabb felvételizéshez, megismertessen a betegségekkel, megtanított vérnyomást mérni, magyarázta az EKG görbék jelentését - már akkor is igazi oktató volt! Láthattam, ahogyan a betegeket tisztelettel és egyenrangúként, emberien kezeli, és persze, mindenekfelett, meggyógyítja! A példaképem lett Ő, és már nemcsak (néha) betegként, hanem a gyógyítás szépségeit és nehézségeit is látóként erősítette meg bennem gyermekkori álmomat, hogy én is orvos szeretnék lenni. Végül is úgy alakult, hogy nem orvosként, hanem gyógyszerészként tehetek az emberek gyógyulásáért, de a János mellett eltöltött idő megtanított arra, hogy a gyógyításban mennyire fontos a szakmai tudás mellett a tisztelet, az elkötelezettség, a hit, a folyamatos tanulás és tanítás, és persze néhány kedves szó...
Ma is csodálattal látom, Ávéd János mennyi mindent tesz a gyógyításon túl is másokért. Oktat az egyetemen, előadásokat tart betegeknek, gondozza édesapja emlékét és az összegyűjtött, szinte egyedülálló orvostörténeti emlékeket. Összetartja a Mindszentről származó orvosokat, fogorvosokat és gyógyszerészeket, kiadványokat szerkeszt és szakmai összejöveteleket szervez, őrzi gyökereit és a hagyományokat, és még lehetne sorolni.
Ávéd János gyógyító, és minden más, a közösségünkért végzett tevékenységében is ott van a szüleitől örökölt és szintén csodálatos gyógyszerész feleségétől kapott, és gyermekeiknek is tovább adott elhivatottság, szeretet és önzetlenség, amely igazi példaképpé teszi Őt betegek és kollégák számára egyaránt.

A legnagyobb tisztelettel és szeretettel ajánlom dr. Ávéd Jánost ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" díj elnyerésére.

Mindszent, 2017. május 5.
Dr. Kiss Gyöngyi

tovább...

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Bizottság!
Meggyőződéssel, tisztelettel és szeretettel ajánlom dr. Ávéd Jánost ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" díjra mint Mindszent polgármestere. Lelkiismeretes, precíz, emberséges, hivatástudattal teli hozzáállása révén városunk sok-sok lakosa köszönheti neki egészségét vagy épp az életét. Praxisában maximális odafigyelésre, jó diagnosztizálásra számíthat mindenki. Odafigyel rájuk, nem csupán a rendelő négy fala között, hanem később is, kezüket nem engedi el. Jól tudom, hogy hány meg hány példa bizonyítja azt, hogy az alapos kivizsgálás és utánajárás híve. Nem egyszer volt, hogy egy-egy segítségkérő telefon után maga vitte a rendelőbe a beteget, hogy aztán haza se engedje egyedül.
Az elérhető szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzi betegeit, ha kell, maga megy hozzájuk, hogy elmondja, mennyire fontos a megelőzés. Egészségnapjainkon mindig számíthatunk rá, legyen szó vizsgálatok elvégzéséről, szervezésről, előadásokról vagy akár életmentési szituációs bemutatókban való közreműködésről. Odafigyel a mindszenti egészségügyre egészében is, egy-egy döntés előtt számíthatunk objektív véleményére, ami hatalmas segítség. Számos más területen - a civil életben, alapítványi munkában, kulturális életben - is számíthatunk rá
Meggyőződéssel, tisztelettel és szeretettel ajánlom dr. Ávéd Jánost ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" díjra, mint praxisának betege. Tudom, hogy jó kezekben vagyok nála, és hogy odafigyel betegségeimre, gyógyulásomra. Mint betege jól tudom, hogy sok-sok betege között egyről sem sikkad el a figyelem. Hiába van sok páciens, a hétköznapokban, utcán járva sem felejti, hogy ki éppen hol tart gyógyulásában. Segítségére, szakmai tudására és gondosságára számíthatok, volt rá precedens, hogy kisebb problémával indultam hozzá, ám a beszélgetés során, ahogy szó szót követett, kiderült, hogy szükséges egy nagyobb vizsgálat is, és egy órán belül már túl is voltam rajta.
Meggyőződéssel, tisztelettel és szeretettel ajánlom dr. Ávéd Jánost ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" díjra, mint gyerekkori jó barátja. Szerencsésnek érzem magam, hogy a közelében és családja közelében nőhettem fel, hiszen egy olyan közegben nőtt ő fel, amelyből magával hozta az elhivatottságot, az emberek iránti tiszteletet, a hitet és a jóságot, a vidámságot és a kultúra szeretetét. Édesanyja és édesapja személyisége benne él tovább, és gyermekeinek is ezt adta tovább: jónak lenni minden körülmények között, az ember életének minden területén. Dr. Ávéd János Ember marad hivatásában és Orvos a hétköznapokban.

Meggyőződéssel, tisztelettel és szeretettel ajánlom dr. Ávéd Jánost ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" díjra, mint Mindszent Polgármestere, mint praxisának betege, mint gyerekkori jó barátja.

Tisztelettel:
Zsótér Károly, Mindszent Város Polgármestere

tovább...

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Bizottság!
A rangos elismerő cím adományozására Dr. Ávéd János László címzetes főorvost ajánlom.
Főorvos Úr magánrendelőjét 25 évig takarítottam, és a kártyám is nála van leadva, tehát a betege is vagyok. A több mint két évtized alatt a doktor úrról csak elismerő és dicsérő szavakat hallottam a rendelő várójában ülő, várakozó páciensektől. Sokan fogászati kezelésre vártak, félve, szorongva. Egyesek, mikor szólította őket doktor úr, inkább kifelé mentek volna az ajtón, mint be a rendelőbe, de gyakori eset volt, hogy miután túlestek a  kezelésen, megnyugodva mondták, ,,nem is fájt annyira, doktor úr olyan viccet mesélt, meg beszélt hozzám, hogy jóformán nem is éreztem fájdalmat", és ez nyugtatóan hatott a még várakozókra.
Doktor úr mindig előzékenyen, udvariasan beszélt a betegekkel. Ha a beteg nyűgös, türelmetlen indulatos volt, ő mindig nyugodt maradt, soha nem emelte fel a hangját, csak akkor volt szigorú, ha a gyógyulás érdekében adott utasításokat nem tartotta be a beteg: ,, ajánlom ne szívja a cigarettát, az alkoholból is kevesebbet, vagy éppen ágynyugalom elmulasztása, ha nem javul, kérem visszajönni, és nem jött, de később meg panaszkodott..."
A sok munkától, megerőltetéstől, meg az idő múlásától a lábaim nagyon fájtak, a térdem meg kellett műteni. Doktor úr felkészített a műtétre, elmondta, hogyan fog lezajlani, miután túlestem a műtéten, figyelemmel kísérte gyógyulásom.
Csupa szív, gondoskodó jó lélek. Vallásos is, édesanyja kántor és tanítónő volt. Édesapja szintén családorvos, aki fagyban, hóban szánkóval ment a tanyavilágba a beteghez. Az orvosi hivatás tiszteletét, a beteg iránti elkötelezettséget, emberséget apja révén megtanulta, de számára ez természetes is, mert jó szülőktől: jónak született. Egyik testvére - Kata -, Dr. Ávéd Katalin is orvos Pesten, fül- orr-gégész szakorvos, és egyik fia a Szegedi Tudományegyetemen nemrég tette le az orvosi esküt. Reméljük, fia lesz az utánpótlás, ha doktor úr nyugdíjba megy.
Amit leírtam mind valóság, és örülök, hogy a pályázati kiírás révén mindezt leírhattam, bízva az ajánlás sikerében.

Tisztelettel:
Török Mihályné

tovább...

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Bizottság!
Háziorvosunkat Dr. Ávéd János László címzetes főorvos urat szeretném javasolni ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" kitüntető címre.
Főorvos úr ,,mindig szolgálatban van", mindig segítőkész, még szabadság alatt is elérhető, ha nem tartózkodik a városban, telefonon adja meg a szükséges segítséget, kihez forduljunk, ki ügyel helyette, ezért nagyon hálásak vagyunk doktor úrnak és a mellette dolgozó asszisztenseknek is, mert ők is emberségükről, szolgálatkészségükről ,,híresek"!
Szomorú, de végül örömmel végződő esetet írok le, ami kis unokámmal történt pár évvel ezelőtt.
Nyári iskolai szünetben - többszöri figyelmeztetés ellenére, vigyázz óvatosan az utcán" - biciklizni ment, ám hiába a figyelmeztetés, fiúkra jellemző féktelenséggel, félelemérzet nélkül biciklizett és elesett. Olyan szerencsétlenül, hogy egy vas szennyvíz aknatetőre esett fejjel, a biciklibe belegabalyodva. A járókelők észlelték a balesetet, de nem tudták az orvosi ügyelet telefonszámát, így otthonában Ávéd főorvos urat értesítették a balesetről. Doktor úr perceken belül a baleset helyszínére érkezett, látva a vérzőfejű, eszméletét vesztett, fekvő gyereket, azonnal mentőt hívott, kiszabadította a bicikli alól, lehetőséghez mérten ellátta, értesítette a szülőket.
A kiérkező mentők mentőhelikopterrel a Szegedi Gyermekklinikára vitették a gyermeket. A helyszínre érkező édesanyát és engem, mint nagymamát, doktor úr nyugtatott, és később a klinikán érdeklődött a kisfiú állapota felől. Mint kiderült a koponyát ért nagy ütés miatt agyrázkódást, és a szerencsétlen esés következtében térdszalag szakadást szenvedett az unokám. Nagyon meg voltunk ijedve, féltünk, hogy komoly maradandó, ne adj Isten, végzetes következménye lehet a balesetnek. Doktor úr nyugtatott bennünket, gyógyszert adott és folyamatosan tájékoztatott bennünket a fiú állapotáról. Mentünk látogatni, a klinikán az ügyeletes orvos megnyugtatott bennünket, hogy a gyors és szakszerű ellátásnak és orvosi intézkedésnek köszönhetően, unokám fel fog épülni, sem az agyrázkódás, sem a térdműtét maradandó nyomot nem hagy.
Míg élünk, nem feledjük menyemmel együtt a baleset napját, és míg élünk, hálásak vagyunk doktor úrnak, hogy a nagy bajban velünk volt. Tudjuk, mindig számíthatunk rá, ő végtelenül jó ember, nagy szakmai tudással, tapasztalattal gyógyítja betegeit. Figyelmeztet az ingyenes szűrővizsgálati lehetőségekre, ha a vizsgálati vagy laboreredménynél lényeges eltérést tapasztal, azonnal szakvizsgálatra küldi a pácienst. Bízunk benne, és kérjük a Teremtőt vigyázzon rá, hogy még sokáig gyógyíthasson!

Ajánlásom támogatásában bízva, üdvözlettel:
Szeriné Mucsi Ilona

tovább...

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Bizottság!
Közel három évvel ezelőtt észleltem, hogy étkezés után furcsa teltségérzetem, hasi fájdalmam van, később mellkasi fájdalmak is jelentkeztek.
Családorvosomhoz, Dr. Ávéd Jánoshoz fordultam panaszommal. Doktor úr megvizsgált, refluxra gyanakodva gyógyszereket írt fel, azzal bocsájtott el a rendelőből:ha pár nap múlva sem szűnnek a tünetek, jelentkezzem, mert további vizsgálatra lesz szükség.
Miután a panaszaim megmaradtak, visszamentem, és elmondtam, hogy a rossz érzéseim nem szűntek. Újabb vizsgálat, majd közölte doktor úr, hogy a panaszom okának kiderítésére komolyabb kivizsgálásra van szükség. Azonnal telefonált a hódmezővásárhelyi kórház kardiológia osztály főorvosának, és soron kívüli kivizsgálásom kérte. Kivizsgálást követően a Szegedi Klinikára irányítottak, és rövid időn belül szív bypass-műtéten estem át, majd utókezelés következett Deszken.
A főorvos úr végig figyelemmel kísérte ,,sorsom alakulását", telefonált, érdeklődött egészségi állapotomról, és ez így van a mai napig. Figyelmeztet a kardiológiai ellenőrzésekre, a lassúbb, egészséges életvitelre.
Hálás vagyok főorvos úrnak a nagy szakmai tudással végzett vizsgálatért, az emberséges és gyors bánásmódért, hogy panaszaim a műtét után megszűntek, és tovább dolgozhatom a kis háztáji gazdaságomban, és ami számomra a legfontosabb: élvezhetem feleségem, fiaim, unokáim szeretetét. Folytathatom karitatív önkéntes tevékenységem, amit évtizedek óta végzek a Mindszenten szükségben élő családok segítése érdekében, és mint önkormányzati képviselő képviselhetem választóim érdekeit a képviselő-testületben.
Társadalmi tisztségemből adódóan rendszeres kapcsolatom van a lakossággal, de a rendelőben is várakozás közben, ha szóba kerül az egészség, elmondják a főorvos úr betegei, hogy hozzám hasonlóan csak emberséget, törődést, gyógyulásuk érdekében segítőkészséget, nagy szakmai tudással végzett gyógyító munkát kapnak. Nem sajnálja az időt - pedig sokszor látszik, már pihennie kéne - , hogy az emberekkel szót váltson, mindennapi gondjaikat elmondhatják, akkor is számíthatnak rá, ha lelküket szeretnék kiönteni.
Örülök és számomra megnyugvás, hogy a hivatásának élő, a betegei iránt elkötelezett Dr. Ávéd János László címzetes főorvos a háziorvosom, és nagy tisztelettel ajánlom ,,Az év praxisa a Kárpát-medencében" c. adományozását számára! Megítélésünk szerint a kitüntető cím méltó helyre kerülne!

Üdvözlettel:
Pölös Mihály
önkormányzati képviselő

tovább...

Dr. Ávéd János László / Mindszent

Tisztelt Bizottság!
Mindszent Csongrád megyében a Tisza-bal partján elterülő kisváros. Lakosainak száma közel 7000 fő. Az itt élők főleg mezőgazdasági munkákból, állattenyésztésből élnek. Nehéz, fizikai munkát végeznek, sok a beteg, mozgásában korlátozott idős ember. A településen 3 felnőtteket ellátó háziorvosi körzet van kialakítva.
Az I. körzet betegeit Dr. Ávéd János László címzetes főorvos Úr látja el. A szabad orvosválasztás következtében, a benne megbízó és tőle segítséget váró betegek száma 2300 fő. Doktor úr körzetét az édesapjától 35 éve vette át. Idős Dr. Ávéd ,,mindenki Doktor Bácsija" Erdélyből-Székelyföldről települt át, Magyarországba. Mindszenten 1947-től- 1982-ig gyógyította, gondozta betegei testi, lelki bajait. A méltósággal, nagy szakmai tudással, a betegek iránt mindenkor elkötelezett gyógyító munkája, embersége elismeréseként halála után a tisztelet és köszönet jeléül betegei, a város lakossága közadakozásból szobrot állíttatott a város főterén.
Fia, Dr. Ávéd János ezt a példamutató gyógyító munkát folytatja. Telefonja éjjel-nappal be van kapcsolva, ha személyesen nem tud segíteni a hozzáforduló betegen, átmenetileg telefonon nyújt segítséget. Számára fontos, hogy az emberek tudják, a betegségeket meg lehet előzni egészséges életmóddal, a lelki harmónia megteremtésével, hogy mindez tudatosuljon, a településen élők egészségi állapota javuljon, előadásokat tart a lakosság számára. Az előadások népszerűek, sokan hallgatják, idősek, fiatalok egyaránt. Kérdéseket tesznek fel, így szorosabbá vált az egyébként is meglévő orvos- beteg közti bizalom, kapcsolattartás. A településen elérhető ingyenes szűrővizsgálatok tekintetében minden lehetőséget megragad, hogy betegeit a részvételre ösztönözze. Ha kellett, akár személyesen kereste fel többször a húzódozó betegeit. A szűrésekre épülő egészségnapok, illetve figyelemfelhívó rendezvények alkalmával ő maga is aktív szerepet vállal.
Doktor úr Idős betegeit havonta egyszer rendszeresen meglátogatja, figyelemmel kíséri egészségi állapotukat, fölírja a havi szükséges gyógyszereket, de figyelme ráirányul a súlyos betegségből lábadozó, műtött betegei gyógyulási folyamatára is, mondják ,,doktor úr a szemét rajtam tartja," az adott intelmek betartását a beteg érdekében számon kéri. Türelemmel ad felvilágosítást a beteg állapotáról és ez megnyugtatóan hat a páciensekre.
Az élők sorából eltávozó betegeitől elköszön, részt vesz a temetési szertartáson, vagy koszorút küld. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar oktatója, vizsgáztató, körzete akkreditált oktató körzet. A tanítványai mellette az orvosi hivatás teljes valóját megismerik, annak gyakorlatát elsajátíthatják a praxisbeli rendelésről kezdve az ügyelet ellátásáig. Mind eszközeiben, mind a gyakorlati példák megmutatásában arra törekszik, hogy minél szélesebb körben nyerjenek betekintést és tapasztalatot hallgatói. Arról nem is beszélve, hogy a Mindszenten már második generációs orvos család akár harmadik generációssá is válhat, hiszen Címzetes Főorvos Úr fia is erre a pályára lépett. Reményeink szerint Mindszenten apja nyomdokaiba lép.
Gyógyító, oktató munkája mellett aktívan részt vesz a város kulturális, szellemi, társadalmi életében. Alapítója a ,,Mindszenti Alapfokú Művészeti Iskoláért" Alapítványnak. Tagja a helyi Városvédő Szépítő Egyesületnek, A Mindszenti Idősekért Közalapítvány kuratóriumának, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek. Nemes, önzetlen, települése iránt elkötelezett igazi lokálpatrióta. Fővédnöke a város központjában, szecessziós stílusban épült, elhasznált állapotban álló Bankpalota felújításának, az eredeti állapot visszaállíthatóságáért küzd.
Feleségével, aki nagy tudású, segítőkész gyógyszerész, a Városi Könyvtár állományában lévő elhasználódott értékes könyvet fogadtak örökbe és restauráltatták, a könyvtárlátogatók ismét kézbe vehetik a könyvet. Összegyűjtötte (120 név) és könyvben, illetve CD-ROM-ban megjelentette a ,,Mindszenthez kötődő orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek életrajza"-it. Napjainkban a III. felújított köteten dolgozik. Az elszármazottakkal rendszeres kapcsolatot ápol.
Birtokában van az ország egyik legnagyobb orvostörténeti magángyűjteménye, melynek alapjait édesapjától vette át, és őrizte meg gondossággal, hogy aztán hatalmas gyűjteménnyé bővítse. A mindszenti családokban féltve őrzött tárgyakat jó szívvel ajándékozták neki, ezzel is bővítve a gyűjtemény anyagát. A gyűjtemény egyik érdekessége egy a több mint száz éve Németországban készült és ma is kiválóan működő vérnyomásmérő.
Dr. Ávéd János László Istenben hívő, szakmailag felkészült, lelkiismeretes, hatalmas munkabírású Ember. ORVOS elhívatottsággal és céltudatossággal, aki gyógyítani akar és tud! Örül, ha segíteni tud, számára nem számít a bőrszín, adott esetben jó vagy rossz ember, csak a beteg.

Tisztelt Zsűri! A sorokat még írhatnánk, de a terjedelem kötött. A leírtak alapján várjuk szíves döntésüket! Amennyiben a díjazottak körében kap helyet Címzetes Főorvos Úr, örömmel és köszönettel vesszük. Ám ha nem, akkor is büszkék és boldogok leszünk, mert leírhattuk, közzétehettük hálánkat, tudattuk a világgal, hogy él Mindszenten egy ,,Igaz Ember", aki erőt, időt, fáradságot nem kímélve dolgozik azért, hogy az emberi élet legnagyobb kincsét, a jó egészséget őrizze.
Tisztelettel:
,,A Mindszenti Idősekért" Közalapítvány nevében:

Szécsényi Józsefné kuratóriumi elnök,
Bagitáné Szécsényi Mária kuratóriumi tag, alpolgármester

tovább...

Dr. Baksa Géza / Nagydobrony - Kárpátalja

Tisztelt Zsűri!
A nagydobronyi családorvosi rendelő küllemét és felszereltségét több városi rendelő is megirigyelné. Baksa doktor jó kapcsolatot ápol egy holland alapítvánnyal, amely 2009 óta folyamatosan dolgozik az intézmény csinosításán, korszerűsítésén. A rendelőn először a tetőzetet cserélték ki, majd következett a fűtési rendszer, a vízszolgáltatás, a villanyvezetékek korszerűsítése, ezután jött a nyílászárók cseréje, végül a szobák tatarozása. Idén, az ígéretek szerint, az épület külseje is megújul. Felbecsülhetetlen segítség ez akkor, amikor az állam gyakorlatilag évek óta mostohaként bánik a rendelőkkel. Csupán az elsősegélynyújtáshoz elengedhetetlen gyógyszereket biztosítja. S az sem lenne rossz, ha a tavaly kapott használt szolgálati autóba a jelenleginél több üzemanyagot utalna ki az állam.
Az ungvári járási egészségügyi intézményben, egyébként hetente egyszer röntgenezésre is van lehetőség, hetente kétszer szülész-nőgyógyász rendel és folyamatos a fogorvosi ellátás –, ötezer-nyolcszázharminchat főről hivatott gondoskodni. Ebből ezerháromszáznegyvennyolc a tizennyolc év alatti fiatalok s kétszázhuszonnégy a tinédzserek száma. Ennyi embert látnak el a főorvos  Baksa Géza vezetésével, aki kisdobronyi praxisát hátrahagyva öt éve irányítja a rendelőt.
A rendelőben egyelőre nincs orvoshiány, az itt dolgozó öt szakember közül mind helybéli vagy kisdobronyi. A nővérekre inkább jellemző az elvándorlás. Az utóbbiak bére ugyanis 1400-1500 hrivnya, nyilvánvaló, hogy külföldön ennek a többszöröséért végezhetik ugyanazt, s emiatt el is mennek. Bár tevékenységüket hátráltatja a rengeteg papírmunka, a bürokrácia, a központi elosztás és az alulfinanszírozottság, mindent megtesznek betegeikért.
Baksa doktort és munkatársait javasoljuk „ Az év praxisa a Kárpát-medencében „ díjra!
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=25537

A Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége

tovább...
 

Támogatóink és médiapartnereink

Béres

Béres

BERLIN-CHEMIE

77 Elektronika Kft

www.omron-healthcare.com

www.vecsecity.hu

Weborvos szerkesztősége

Kor Kontroll Tarsaság

más rádió

Felvidek.ma

Felvidek.ma

CSiki hírlap

Krónika online

Udvahelyi Híradó

Erdélyi Napló

Vásárhelyi Hírlap

Krónika

Gyergyói Hírlap

Székelyhon.ro

Kiszo.net

Kiszo.net